Första sidan        På gång         Föreningen        Bygdegården         Hamra         Almanacka        Kontakt       

Föreningen


Hamra Byalag äger Hamra Skola, och driver där Hamra Bygdegårdsförening.

Hamra bygdegård ska vara en levande och aktiv mötesplats i byn.

Alla ska känna sig välkomna och delaktiga i bygdegården, gammal som ung.


Att medlemmarna är delaktiga och engagerade är viktigt, det skapar sammanhållning.

Allas hjälpinsatser är lika viktiga, stora som små.


Vår duktiga Aktivitetskommitté arrangerar trivselkvällar och fester för medlemmarna i bygdegården. Förhoppningen är att det ska finnas något som passar för alla åldersgrupper.


Uthyrningen av Bygdegården, ger ekonomi åt föreningen så att vi kan bevara vår fina samlingslokal.


Hamra Byalag/Bygdegårdsförening består idag av ca 90 hushåll.


                                                                                  © 2010 Hamra Bygdegårdsförening